Լիլիթ Խաչատրյանը 40 տարեկան է և արդեն 14 երեխաների մայր. 7 տղա, 7 աղջիկ
Խաչատրյան Լիլիթը հուլիսի իննին ունեցել է իր տասնչորսերորդ երեխան։ Այդպիսով Խաչատրյանների ընտանիքում աղջիկներն ու