Ֆրանսիական «Անտեսանելի» պիրոգ, որն արժե տեսնել ու փորձել
Դասական ֆրանսիական պիրոգ «Անտեսանելի», որը պարունակում է առավելագույն քանակությամբ միջուկ և շատ քիչ խմոր։