Հրաշալի լուր՝ ապագա ծնողների համար
Հրաշալի լուր՝ բոլոր ապագա ծնողների համար․ այսուհետ բարձրացվել է երախայի ծնվելուց տրվող գումարի չափը։