Կարևոր ու հետաքրքիր փաստեր Չինական պատի մասին․ տեսանյութ
Չինաստանի մշակութային ժառանգության կարևոր մասն է կազմում Չինական պատ կամ Չինական պարիստ ասվածը, որը