Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանի ծննդյան օրն է․ մանրամասներ նրա մասին
Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանն այսօր բոլորում է ծննդյան վաթսունինը տարին։ Նա ծնվել է Շամխորի շրջանի