Ինչպիսի տեսք ունեին աստղերը՝ նախքան հայտնի դառնալը
Երևի թե մեզնից յուրաքանչյուրը երազում է աստղի տեսք ունենալ։ Երբ նրանք փառքի հասած չէին,