1998 թ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն: Երգի պետական թատրոնի մեծ ընտանիքի փոքր կազմով
Անիտա Հախվերդյանը, որ կանգնած է Երգի պետական թատրոնի ակունքներում, հաճախ է թատրոնի անցած ուղու